Webové stránky v rekonstrukci
Webové stránky v rekonstrukci

Historie školy

Historie školy

Roku 1665 se uvádí první zmínka o učiteli v Kojeticích (podotýká se výslovně v kronice, že „dáno kantorovi za přepsání register 45 kr.“) Učilo se tam, kde zrovna bylo místo.

V roce 1671 V. Honejsek v kronice píše o kantorovi v Kojeticích, Václavu Kouřilovi, následující: „Ten stěžoval si řečeného roku pánům úřadníkům, že sousedé Kojetičtí dítek svých ku cvičení do školy neposílají“.

Příštího roku žaloval zase na školní dítky, že „nechtí se modliti, jsou-li napomenuty od něho v návsi, že ještě více hejskují a jemu kantor-santor přezdívají. A ač je rychtář dosti vytrestá a trdlicí hrozí, ony to všechno sobě na hřbet kladou. Když jde on – kantor – klekání zvonit, nalézá před kostelem umrlčí hlavy z hrobu vyryté. V čas kázání vedou sobě až hanba. Jiné pak na místo kázání hrají za ploty karty. Obzvlášť pak naříkal na děti Žemličkovy. Těch pro jejich lehkomyslnost ve škole ani míti nežádal". Měli to ti první kantoři asi těžší, než ti dnešní.

   V roce 2011 jsme si připomenuli 350 let školství v obci a výročí 120 let oslavila také naše škola.

 
Seznam řídících učitelů a doba jejich působení v kojetické škole

Již v roce 1671 byl prvním učitelem v Kojeticích Václav Kouřil. V roce 1677 druhým učitelem byl Melichar Jinkor. Po nich v dalších letech učilo zde přes dvacet učitelů (provisorů, podučitelů).

Josef Matějů 1867-1882 - byl prvním řídícím učitelem kojetické školy, v této době se vyučovalo ve třech třídách (jedna třída byla v budově čp.26 a dvě třídy v budově čp. 24. Zemřel v roce 1882 ve věku 42 let na TBC (tehdejší nemoc učitelů) a je pochován na kojetickém hřbitově

Josef Fiala 1882-1915 - byl prvním řídícím učitelem ve škole postavené r.1891. Zemřel v Kojeticích 12.1.1915 a je pochován na místním hřbitově vedle svého předchůdce Josefa Matějů

Emil Filipovský 1915-1935 - za jeho působení se v obci rozvíjel po osvobození r.1918 veškerý veřejný život. Po odchodu do výslužby žil v Poděbradech

Jaroslav Rech 1935-1942 a 1946-1948 - do naší školy nastoupil 11.září 1911 na místo učitele. Od r.1918 byl zakládajícím členem u vznikajících spolků (ochotnické divadlo, hasiči) a u veškerého veřejného života v obci. Zemřel v r.1956. Je pochován na místním hřbitově spolu s manželkou, dcerou Věrou a jejím manželem-sochařem Františkem Davidem

František Neužil 1942-1945 - literárně činný učitel. Napsal řadu knih. Žil v Brně. 15. května 1945 byl zvolen prvním předsedou MNV Kojetice

Růžena Jiránková 1948-1964 - plných 16 let zde učila a vedla školu. Škola v těchto letech prošla největší přestavbou a modernizací, byla přistavěna jídelna a kuchyň 

Eva Havlíčková 1964-1965 - po dobu jednoho roku byla pověřena vedením školy, přešla na školu v Měšicích

Miroslav Kopecký 1965-1976 - na škole působil se svou ženou, také učitelkou, až do odchodu do důchodu

Irena Gottfriedová 1976-1987- v těchto letech došlo k dalšímu modernizování interiéru školy 

Jana Matoušová 1987 – 2006 – v roce 2002 byla do budovy školy přesunuta i mateřská škola. V roce 2005 vznikla příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Kojetice, která spojovala jednu třídu mateřské školy a dvě třídy základní školy (1.-5. ročník). S platností od 1.9.2006 jsou v budově školy dvě třídy mateřské školy a jedna třída základní školy (počítá se s vyučováním dvou ročníků)

Pavlína Komeštíková 2006 – 7/2018

Mgr. Jiří Šulc  8/2018 - 6/2020

Mgr. Kamila Janyšková 9/2020 - 6/2023

PhDr. Veronika Boussag Hochmanová 7/2023 - dodnes


Důležitá data v historii kojetické 

1680 První zmínka o potřebě postavení školy.

1717-1810 bylo vyučováno v domě čp.23 (dům stojí do dnešních dnů)

1810 Postavena nová školní budova s jednou třídou a bytem – čp. 26

1876 Dětí přibývalo. Do školy chodily děti z Kojetic, Zlonína, Předboj a Byškovic. Počet školní mládeže činil v roce 1826 celkem 123 žáků, v roce 1884 již  202 žáků..

1891 Byla postavena nová školní budova trojtřídní s bytem pro řídícího učitele, na místě zbourané školy z r. 1810

1926 Přešly děti ze Zlonína do školy v Líbeznicích

1937 Děti z Byškovic přešly do své nové Obecní školy v obci

1948 Zavedení ústředního topení

1951 Byla přistavěna kuchyně a jídelna

1968 Došlo k oplocení zahrádky před školou (170 m2)

1980-1981 Provedena výměna podlah, dveří, osvětlení, k předělání umýváren a WC, vč.modernizace bytu

1988 zřízena nová žumpa

2001 Ukončena plynofikace topení v celé škole

2002 Na půdě školy byla vybudována místnost pro potřebu školní družiny

2007 Zateplení a oprava pláště budovy a výměna oken, vnitřní úpravy

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít