Webové stránky v rekonstrukci
Webové stránky v rekonstrukci
  • Úvod
  • Základní škola

Základní škola

Naším přáním a úsilím je, být takovou školou, ve které žáci tvoří, objevují a připravují se
na svět plný změn a mnohých příležitostí. Poznávají své silné i slabé stránky, učí se zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět.

Naší společnou snahou je rozvíjet tvořivost a klíčové kompetence žáků, připravit je na
praktické uplatnění se v běžném životě a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání.


Co můžeme dětem ve výuce nabídnout?

* Propojenost vyučování s praktickým poznáním, mezipředmětové vztahy, které dávají
informace jednotlivých předmětů do souvislostí.
* Výuku anglického jazyka již od prvního ročníku.
* Moderní vyučovací metody, zajímavé formy a postupy práce.
* Rozvoj čtenářské, matematické, finanční, informační a datové gramotnosti.
* Zařazování digitálních technologií do výuky/notebook, PC
* Napříč ročníky je do výuky tělesné výchovy zařazen plavecký výcvik.

Nabízíme mnoho zábavných aktivit, organizuje tematické akce a projektové dny.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít