Webové stránky v rekonstrukci
Webové stránky v rekonstrukci
  • Úvod
  • Mateřská škola

Mateřská škola

Základním posláním naší školky je vytvořit pro všechny děti bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně. Klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti dítěte v úzké spolupráci s rodinou.

Chceme společně vést děti ke zdravému způsobu života, vzájemné ohleduplnosti, ochotě pomoci druhému, úctě ke stáří a ochraně přírody a životního prostředí.


Co chceme, aby si děti odnesly do života?

nebát se komunikace s kamarády a dospělými lidmi

navzájem si pomáhat a neubližovat si, pomáhat slabším a mladším

vědět co se smí a nesmí, dodržovat určitá pravidla

zvládat sebeobsluhu i různé pracovní, výtvarné činnosti

vědět, že co se nepovede, je třeba zkusit znovu

neposmívat se a neubližovat ani slovem ani ránou

vědět, že někam patřím a že si zasloužím, aby mě měli rádi pro to, jaký jsem

vzpomínky ze života v mateřské škole

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít