Webové stránky v rekonstrukci
Webové stránky v rekonstrukci

Přihlašování žáků

Přihlašování žáků do školní družiny se děje formou standardizované přihlášky se základními údaji:

škola – název, kontakty

jméno a příjmení žáka, rodné číslo, trvalé bydliště

zdravotní pojišťovna, údaje o zdravotním stavu

zákonný zástupce – jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, adresa pro doručování písemností, telefonické spojení

osoby zmocněné zákonnými zástupci k vyzvedávání dítěte ze ŠD - jméno, příjmení, příbuzenský vztah k dítěti, telefonické spojení

způsob a čas odchodu žáka z družiny


Datum zahájení a ukončení vzdělávání žáka - viz povinná dokumentace vychovatelky

O přijetí rozhoduje ředitelka školy. Přijímání do ŠD je limitováno počtem 30 žáků.


Kritéria pro přijetí:

Dítě, které se vzdělává v prvním ročníku naší školy;

Dítě, které se vzdělává ve druhém ročníku naší školy;

Dítě, které se vzdělává ve třetím ročníku naší školy;

Dítě, které se vzdělává ve čtvrtém ročníku naší školy, je přijímáno pouze v případě volné kapacity školní družiny

Docházka do ŠD může být na žádost zákonného zástupce ukončena kdykoli. Odhlášení dítěte provádí zákonný zástupce písemně.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít