Webové stránky v rekonstrukci
Webové stránky v rekonstrukci

Provoz školní družiny

ranní družina 7:00 – 7:40

odpolední družina : 11.40 – 16.00 

V době vedlejších prázdnin zajišťuje ŠD provoz na základě projeveného zájmu minimálně 10 rodičů. Tento zájem potvrdí rodiče písemně měsíc před prázdninami.


Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech

ranní příchody a odpolední odchody: místnosti ŠD v přízemí školy

průběžná zájmová činnost ŠD: ostatní prostory


Podmínky docházky do ŠD

Po ranní družině odvádí vychovatelka žáky do tříd. Žáky nižších ročníků - 1. a 2. ročník si vyzvedávají po vyučování vychovatelky v kmenových třídách, žáky vyšších ročníků přivádí do ŠD učitel, který vyučoval poslední hodinu.

Ze školní družiny jsou děti předávány zákonným zástupcům nebo propuštěny podle předem písemně závazně dohodnutého způsobu a času. Mimořádně lze dítě propustit samotné na základě vyplněné jednorázové písemné žádosti zákonných zástupců (v žádném případě telefonicky), která musí obsahovat jméno dítěte, datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce.


Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka ze ŠD do stanovené doby

  • vychovatelka nejdříve podle možností telefonicky kontaktuje zákonného zástupce, případně další osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD
  • pokud je tento postup bezvýsledný, vychovatelka požádá o pomoc Policii ČR (podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR)

Způsob zdůvodňování nepřítomnosti: o nepřítomnosti žáka ve škole informuje vychovatelku třídní učitel na základě omluvy zákonným zástupcem, předem známou nepřítomnost oznamují zákonní zástupci písemně vychovatelce.

Při opakovaném porušování schváleného řádu může být žák vyloučen ze ŠD.


Pravidla styku se zákonnými zástupci

Zákonní zástupci mohou navštívit vychovatelku kdykoli po telefonické či osobní dohodě, v případě řešení výchovných problémů žáka se dostaví zákonný zástupce na vyzvání.

Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít