Webové stránky v rekonstrukci
Webové stránky v rekonstrukci

Platby

Za pobyt dítěte ve ŠD se platí (viz Směrnice o stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání dítěte ve ŠD, vydávaná základní školou pro příslušný školní rok, k dispozici u ředitelky školy).

Platba za družinu ve výši 200,– Kč se hradí měsíčně, platby se hradí paušálně, splatnost do 15. dne v měsíci.

Číslo účtu pro úhradu družiny: 51 – 649 633 0237 / 0100, specifický symbol 10

Při platbě VŽDY uvádějte variabilní symbol, sdělen Vám bude vedoucí školní jídelny.

Platbu je nutné uhradit nejdéle do 15. dne měsíce na měsíc příští.

Osvobodit od úplaty může ředitel ZŠ zákonného zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzickou osobu, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže před rozhodným obdobím (na základě školou vydané Žádosti osvobození od úplaty ze zájmového vzdělávání) - viz Směrnice o stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání dítěte ve ŠD, vydávaná základní školou pro příslušný školní rok, k dispozici u ředitelky školy.


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít