Webové stránky v rekonstrukci
Webové stránky v rekonstrukci

Pokyny pro strávníky

Cena stravování ve školním roce 2023/2024


skupina (děti mladší 3 let) celodenní stravné: 49,- Kč

skupina (děti 3 – 6 leté) celodenní stravné 49:,- Kč

skupina (děti 7 – 10 leté) celodenní stravné: 56,- Kč


skupina (děti 6 – 10 leté) stravné: 32,- Kč

skupina (děti 11 – 14 leté) stravné: 36,- Kč

skupina (děti 15 – 18leté) stravné: 42,- Kč


Cizí strávníci stravné: 115,- Kč

Ceny obědů budou upraveny v posledním týdnu letních prázdnin!

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, tedy od 1.9.2023 do 31.8.2024, ve kterém dosahují věku podle výše uvedených bodů – školský zákon.

Děti, které nastupují první rok do MŠ a ZŠ, je nutné ke stravování přihlásit u vedoucí školní jídelny a podepsanou přihlášku donést osobně do kanceláře školy.


Platba

Číslo účtu pro úhradu stravného: 107 – 716 242 0237 / 0100, specifický symbol 6

Při platbě VŽDY uvádějte variabilní symbol, sdělen Vám bude vedoucí školní jídelny.

Platbu je nutné uhradit nejdéle do 15. dne měsíce na měsíc příští.

Dle  Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění §35 odst.1 d.)

Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady, může ředitel mateřské školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.


Dietní stravování a stravování alergiků

Zařízení není povinno zajišťovat dietní stravování. Pouze na základě lékařského potvrzení je umožněno nosit si vlastní stravu do školy. Zákonný zástupce dítěte podepíše v kanceláři smlouvu o podávání stravy připravené v rodině dítěte. Strava bude vždy označena jménem dítěte a uložena v chladničce odděleně od pokrmů připravených ve školní kuchyni. Za obsah přinášeného jídla zodpovídá zákonný zástupce dítěte.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít